Početna

SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT

Vaš najbolji saradnik za stvaranje uspešnog hotela!

Imate ideju o izgradnji novog hotela?

Bilo da je u pitanju izgradnja novih objekata ili renoviranje i reorganizacija postojećih, hotelski, kao i wellness i spa projekti podrazumevaju ulaganje značajnih finansijskih sredstava i stoga je neophodno izvršiti što preciznije definisanje ciljeva, mogućnosti i poslovne strategije. Kvalitetno urađena Studija izvodljivosti osnovna je pretpostavka realnog planiranja projekta. Ona pruža sistematičan pregled i analizu svih faktora koji utiču na opravdanost i isplativost projekta. Elementi studije obezbeđuju argumente koji investitoru i ostalim subjektima uključenim u projekat ( finansijske institucije, država, lokalne vlasti, izvođači, strateški partneri ) služe kao instrument za donošenje prave investicione odluke. Na ovaj način se koncentrisano, organizovano i uz značajno smanjenje troškova i rizika može pristupiti daljem razvoju projekta. Prilikom izrade studija izvodljivosti, stručni tim SAVATH HM-a koristi najsavremenije kvantitativne metode i specijalizovana softverska rešenja za projekciju poslovnog rezultata. Ovako dobijeni podaci i analize se nadograđuju parametrima iskustva u praksi, što garantuje visok stepen realnog ostvarenja planiranih rezultata. SAVATH HM takođe analizira i definiše različite faktore koji utiču na optimizaciju projekta i razvoj alternativa.

Poslovanje vašeg hotela nije u skladu sa vašim očekivanjima?

Pored analize kritičnih tačaka i definisanja potrebnih mera za reorganizaciju poslovanja, SAVATH HM pruža i usluge profesionalne obuke i usavršavanja zaposlenih u svim sektorima i posebne obuke za menadžment. SAVATH HM vrši analizu i definisanje adekvatnog distribucionog sistema za unapređenje funkcije prodaje. Razvojem i implementacijom marketing plana, razvojem sistema kontrole kvaliteta i drugim metodama, SAVATH HM stvara neophodne uslove za uspešno poslovanje.

Tražite profesionalni menadžment za svoj hotel?

Ukoliko je pravo rešenje ugovaranje strateškog partnerstva ili sklapanje ugovora o franšizi, SAVATH HM vrši pronalaženje i zastupanje klijenta u pregovorima sa najadekvatnijim inostranim ili domaćim partnerom.

Želite da uvedete HACCP sistem u vaš objekat?

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), odnosno Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke je sistematičan, preventivan pristup bezbednosti hrane. Uvođenje HACCP sistema je zakonska obaveza za sve proizvođače hrane (ugostiteljske objekte, hotele, mesare, mlekare ...), dok implementacija ovog sistema traje minimum 6 meseci. Naši međunarodno-sertifikovani konsultanti mogu da Vam pruže svu neophodnu stručnu pomoć kod uvođenja i primene HACCP sistema u Vašoj kompaniji.