Holiday Inn Kragujevac

Kragujevac Holiday InnZa lokaciju hotela Holiday Inn Kragujevac, izabran je prostor na obali jezera Bubanj, uz Lepenički bulevar, koji predstavlja ulaz u Kragujevac iz pravca Batočine.

Prema predviđenoj kategorizaciji, hotel će imati 4+ zvezdice ukupne površine 7500m² i dvokrilne strukture Pr+2 i Pr+5. Hotel će imati u ponudi 126 komforne sobe, uključujući i 2 sobe za osobe sa posebnim potrebama, kao i 5 apartmana. Prosečna veličina standardne sobe će iznositi 24 m², a apartmana 76m².

Sobe će biti opremljene najsavremenijom opremom: Smart room sistemom, LCD televizorima, brzim internetom, telefonom, mini barom, fenom, pay TV-em, a Executive sobe sadržaće i sef, peglu, električni bokal, vagu i dr.

U hotelu je predvidjeno 5 sala ukupne površine 320m², namenjene konferencijskim sadržajima. Sale će biti multifunkcionalne i svojom opremom i kapacitetima će moći da odgovore potrebama svake vrste. Sale imaju mogućnost da budu proizvoljno podeljene i broj mesta zavisi od vrste konferencije i potrebnog tipa sedenja, maksimalnog kapaciteta 300 osoba.

Od dodatnih sadržaja, u ponudi je predvidjen restoran kapaciteta približno 126 mesta.

Kuhinja restorana je projektovana u skladu sa najsavremenijim standardima koji uključuju implementaciju HACCP sistema.

Hotel će biti gradjen prema visokim zahtevima InterContinental Hotels Groupe i lanca Holiday Inn. Kao prvi brendirani hotel u gradu, Holiday Inn Kragujevac će moći da zadovolji zahteve i najizbirljivijih gostiju naviknutih na opremu i uslugu visokog kvaliteta.

Osnovna ideja je da novi hotel bude i potpuno novi proizvod na hotelskom tržištu Kragujevca: prepoznatljiv po svom brendu, vrhunskog kvaliteta i usluge i da tim svojim kvalitetima zauzme svoju poziciju nezaobilaznog mesta za sve, pre svega poslovne ljude – posetioce grada.