Stara Planina

Savath Stara planinaHospitality Management d.o.o. je, od strane JP Stara planina, angažovan kao glavni konsultant za projektovanje i opremanje kuhinjskog bloka objekta, kao i za izradu analize okruženja i tržišta rada, formiranje marketing paketa i plana preliminarnih marketing aktivnosti, formiranje baze potencijalnih kadrova i selekciju personala za potrebe planinskog rizorta koji se gradi na Jabučkom ravništu.

Projekat razvoja planinskog rizorta Stara planina predstavlja green field projekat koji je Strategijom razvoja turizma Republike Srbije označen kao projekat najvišeg prioriteta i kao destinacija koja u narednom periodu treba da postane jedna od najatraktivnijih u ovom delu Evrope.

Rizort Stara planina je zamišljen kao all season turistički centar sa skijaškim, kongresnim, spa i wellness kapacitetima, terenima za golf, pešačkim i biciklističkim stazama i sl. Ključna prednost rizorta je upravo njegova atraktivnost tokom cele godine i veliki broj aktivnosti koje se nude gostima. Ukupan skijaški kapacitet planinskog rizorta Stara planina procenjen je na gotovo 27.000 skijaša dnevno sa 24 ski-lifta, gondolom i preko 150 staza za sve vrste skijaša.

Faza Stara planinakoja se upravo realizuje podrazumeva izgradnju infrastrukturnih i smeštajnih kapaciteta za oko 3.900 skijaša dnevno (preko 6.000 gostiju ukupno, jer nisu svi gosti skijaši), otvaranje preko 650 novih radnih mesta samo u smeštajnim kapacitetima, kao i mnogo veći broj novih radnih mesta u neposrednom okruženju rizorta u sektorima koji su servisno vezani za funkcionisanje samog rizorta.

Trenutno se gradi prvi hotel u centru budućeg rizorta, kapaciteta 147 soba (preko 450 kreveta), sa kongresnim prostorom, spa&wellness centrom, klizalištem i otvorenim bazenom. Hotelom će upravljati hotelski lanac iz Španije “HG Hoteles”, sa kojim je sklopljen ugovor o operaterskim uslugama.