Institut za rehabilitaciju

Institut za rehabilitacijuSavath Hospitality Management d.o.o radi na projektu implementacije ISO 9001:2008 i HACCP sistema u Institut za rehabilitaciju - organizacioni deo ''SOKOBANJSKA'' i organizacioni deo ''SELTERS'' banja-Mladenovac.

Banjska Institut za rehabilitaciju Banjatradicija Seltersa počinje 1898. godine kada je na ovom lokalitetu otkrivena lekovita mineralna voda. Banja Selters se nalazi na prostranom, šumovitom terenu na obroncima planine Kosmaj, 46km jugoistočno od Beograda, s kojim je povezana autoputem i magistralnim putem.
Tokom Institut za rehabilitacijugodine se u stacionaru Seltersa rehabilituje preko 7000 pacijenata. U sastavu banje je i savremeni Novi stacionar sa restoranom za 250 osoba, ekskluzivnom banket salom i bazenom sa toplom vodom.

Institut za rehabilitaciju