Koučing Generalnog direktora

Koučing Generalnog direktora (General Manager - GM) se odnosi na stručno osposobljavanje i permanentnu podršku aktivnostima Generalnog direktora hotela, tokom pre-opening perioda i u toku prvih 12 meseci od otvaranja hotela. Tokom ugovorenog perioda, Savath HM će obezbediti konsultanta koji će pružati direktnu podršku poslovanju Generalnog direktora. Direktna podrška podrazumeva asistenciju GM-u prilikom razvoja i upravljanja poslovanjem hotela, a sprovodi se u formi angažovanja, preporuka i kontrole na licu mesta od strane konsultanta.

Tokom navedenog perioda, za GM-a hotela je obezbeđen specijalistički program edukacije od strane inostranih predavača Instituta za hotelski menadžment/IFH-Frankfurt i stručna podrška konsultanta SAVATH Hospitality Management.

Program edukacije i razvoja veština se vrši paralelno kroz praktičan rad i pohađanje sertifikacionih seminara.

Specijalistička obuka za menadžment obuhvata:

  • Osnove hotelskog menadžmenta
  • Finansijski menadžment i Yield menadžment
  • Upravljanje ljudskim resursima
  • Operativne funkcije u hotelu
  • Prodaja i Marketing u hotelijerstvu i E-marketing u hotelijerstvu
  • Nakon završetka svakog pojedinačnog seminara, uručuje se zvanični IFH sertifikat za tu oblast. Ovim se omogućava apliciranje hotela kod internacionalnih hotelskih brendova koji insistiraju na sertifikovanom menadžmentu.