Priprema hotela za otvaranje

Priprema hotela za otvaranje se vrši u takozvanoj Pre-opening fazi koja je ključna za svaki novi hotel. Pre-opening faza ima za cilj pripremu i pozicioniranje hotelskog objekta, ljudskih resursa i svih operativnih funkcija, bilo da je u pitanju poslovanje u okviru internacionalnog brenda ili nezavisnog brenda, specifičnog za određeni hotelski objekat.

U skladu sa planiranim datumom za otvaranje hotela otvara se i pre-opening kancelarija. U zavisnosti od tipa i veličine objekta, priprema hotela za otvaranje može da traje od 12 do 18 meseci za veće i srednje hotele, i od 6 do 9 meseci za manje hotele (do 50 soba).

Najbitnije aktivnosti koje su obuhvaćene pre-opening fazom:

Ljudski resursi:

 • Regrutovanje i Coaching Generalnog menadžera
 • Regrutovanje šefova odeljenja i celokupnog personala
 • Uspostavljanje osnovnih standarda za personal
 • Koordinacija treninga za personal u saradnji sa IFH (Institutom za hotelski menadžment Frankfurt)
  • Organizacija eksternih obuka
  • Specijalizovana obuka personala
  • Obuka kroz praktični rad
  • Vrste obuka: Servis, Rezervacije, Recepcija, Prodaja, Hotelsko domaćinstvo
 • Marketing i prodaja:

 • Uspostavljanje korporativnog identiteta i marketinške kampanje
 • Definisanje kanala distribucije i prodaje
 • Priključivanje hotela na GDS – Globalni Distribucioni Sistem
 • Kreiranje politike cena
 • Aktiviranje predprodaje
 • Priprema i sprovođenje svečanog otvaranja – “Grand Opening”
 • Finansije:

 • Izrada budžeta za Pre-opening fazu
 • Izrada budžeta za prvih 12 meseci poslovanja hotela
 • Upravljanje budžetom prema internacionalnim standardima i strateškim planovima klijenta
 • Upravljanje rizikom
 • Priprema za inspekcijske kontrole, sertifikacije i kategorizaciju:

 • Priprema objekta za kontrole svih vrsta inspekcija
 • Implementacija i priprema za sertifikaciju sistema HACCP
 • Priprema objekta za zvaničnu kategorizaciju od strane nadležne institucije
 • Priprema objekta za inspekciju od strane hotelske grupacije (za hotele koji pripadaju internacionalnom hotelskom lancu)