Projekt menadžment

PROJEKT MENADŽMENT

Prilikom razvoja novih hotelskih projekata ili renoviranja postojećih objekata, Savath Hospitality Management Vam može pružiti uslugu Upravljanja projektom koja će Vam obezbediti najefikasniju realizaciju projekta.

Projekt menadžment obuhvata nekoliko faza, uključujući izradu studije izvodljivosti, definisanje i optimizaciju hotelskog projekta, praćenje dinamike radova, troškova i drugih resursa projekta.

Savath Hospitality Management kao rukovodilac projekta je:

 • Vođa i koordinator projekta
 • Integrator aktivnosti
 • Komunikator sa raznim grupama na projektu
 • Kreator poslovne klime

Projekt menadžment podrazumeva sledeće usluge:

 • Definisanje termina i plana aktivnosti
 • Analiza i optimizacija arhitektonsko-građevinskih i tehničkih projekata
 • Maksimizacija funkcionalnosti prostora i svih sistema
 • Maksimizacija stabilnosti i efikasnosti tehničkih sistema
 • Minimizacija troškova eksploatacije i održavanja
 • Praćenje (monitoring) realizacije projekta i kvaliteta izvedenih radova
 • Izveštavanje investitora o stanju na projektu