Analiza optimalnog hotelskog proizvoda

ANALIZA OPTIMALNOG HOTELSKOG PROIZVODA

Na osnovu ulaznih parametara definisanih u prethodnoj fazi (Analiza postojećeg stanja) pristupa se definisanju hotelskog proizvoda koji je na raspolaganju, odnosno moguće ga je ostvariti.

Elementi koje ova analiza obuhvata su:

  • Osnovni koncept hotela,
  • Nivo kvaliteta i usluge,
  • Kategorija,
  • Elementi jedinstvenosti,
  • Tema hotela,
  • Imidž koji je potrebno dostići,
  • Ključni faktor uspeha,
  • Opis proizvoda.