Uvođenje HACCP sistema

HACCP Sistem i preduslovi za njegovu primenu

HACCP je sistematično projektovan i implementiran sistem u cilju obezbeđenja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Svetska Zdravstvena Organizacija je izradila HACCP sistem, kojim je moguće kontrolisati sigurnost hrane, sa ciljem pružanja visokog nivoa zaštite potrošača i fer prakse u međunarodnoj trgovini prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.

Na koga se odnosi HACCP sistem?

Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstveno bezbednoj hrani u decembru 2009 godine, uvođenje HACCP sistema je zakonska obaveza za sve proizvođače hrane, uključujući mesare, mlekare, pekare, kao i ugostiteljske objekte i hotele.

Koji su preduslovi za primenu HACCP sistema?

 • Ispunjavanje odgovarajućih odnosnih propisa u proizvodnji hrane
 • Ispunjavanje opštih principa higijenskih uslova proizvodnje hrane
 • Ispunjavanje opštih principa dobre proizvodne prakse

Implementacija HACCP sistema

Savath Hospitality Management Vam može pružiti stručnu konsultantsku pomoć implementacije HACCP sistema i uređenja poslovanja u skladu sa njegovim zahtevima.

Implementacija HACCP sistema se bazira na pružanju konsultantskih usluga i obuhvata:

 • Definisanje područja primene i svrhe HACCP sistema;
 • Utvrđivanje ispunjavanja zahteva zakonskih propisa, kodeksa, pravilnika, direktiva itd.
 • Analiza stanja preduslovnih programa sa aspekta analize bezbednosti hrane;
 • Savetodavne usluge upravljanja HACCP sisitemom;
 • Formiranje dokumentacije po HACCP sistemu;
 • Sprovođenje interne provere;
 • Priprema za sertifikaciju
 • Održavanje HACCP sistema u Vašem preduzeću.