Saradnja sa fakultetom - Vrnjacka Banja

Nastavno osoblje Fakulteta posetilo SAVATH i Holiday Inn Beograd

Saradnja sa fakultetom - Vrnjacka Banja

Otvoren put za praksu najboljih studenata u hotelima Holiday Inn Beograd i Holiday Inn Novi Sad.

Sredinom maja 2012. godine, deo nastavnog kadra Fakulteta posetio je hotel Holiday Inn Beograd i tom prilikom se upoznao sa predstavnicima menadžmenta hotela, kojim direktno rukovodi SAVATH Hospitality Management. Prilikom posete, nastavni kadar je prošao kratku praktičnu obuku i obišao sve operativne departmane hotela, stekavši time uvid u rad jednog od vrhunskih hotelskih lanaca u savremenom međunarodnom hotelijerstvu. Inače, sam hotel Holiday Inn Beograd je dvostruki dobitnik prestižne nagrade Toarchbearer Award, koju dodeljuje InterContinental Hotels Group (IHG). Novobeogradski Holiday Inn je dobio ovu nagradu za 2009. i 2011. godinu i to u konkurenciji hotela koji posluju na tri kontinenta – Evropi, Aziji i Africi.

Tokom razgovora sa g.Tomasom Pavlovićem, generalnim direktorom SAVATH Hospitality Management-a i dobitnikom priznanja “The General Manager of the Year Award” u 2011. godini za Evropski region unutar InterContinental Hotels Group i članovima njegovog menadžment tima, inicirana je ideja o uspostavljanju saradnje na polju kontinuirane praktične edukacije nastavnog kadra u hotelu Holiday Inn Beograd i hotelu Holiday Inn Novi Sad (čije je otvaranje planirano za februar 2013. godine) za odabrani broj najboljih studenata Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Prepoznajući potencijal buduće saradnje, obe strane su se iskreno založile za unapređenje iste, što je rezultiralo potpisivanjem Ugovora o saradnji 28. maja 2012. godine.

Prema rečima v.d. dekana Fakulteta, prof. dr Radoslava Senića, potpisivanje Ugovora pruža niz mogućnosti za dalji razvoj Fakulteta. Tu se pre svega misli na mogućnost za stručno usavršavanje nastavnog osoblja koje će na Fakultetu izvoditi nastavu na predmetima koji su usmereni ka hotelijerstvu, time stvarajući visoko profilisane predavače sa praktičnim znanjem i iskustvom. Sa druge strane, otvara se prostor za unapređenje veština i znanja studenata Fakulteta koja će dopuniti prethodno stečena teorijska znanja od strane vrhunskog i nagradama potkrepljenog hotelskog menadžmenta i osoblja.

Galerija