Početna analiza je najbitnija

Tekst: Thomas Pavlović, Savath Hospitality Management

Velika je razlika u tome da li otvarate novi hotel i pravite ga od temelja ili ulazite u već napravljen koji preuređujete i pravite novu priču. Razlika ima i u pristupu, pripremi, organizaciji i pre svega realizaciji. Savetima koje ćete od ovog broja moći da pročitate u Caffe&Baru uvešćemo vas u svet hotelijerstva.

Ugostiteljstvo, ili esnafski rečeno, HoReCa sektor (Ho – hoteli, Re – restorani, Ca – kafei), čine objekti različitog tipa koje zovemo lokalima ili ugostiteljskim objektima. Od pre deset i više godina, kada je nastajao Caffe&Bar, ugostiteljstvo se u našoj zemlji razvijalo i iz godine u godinu išlo uzlaznom putanjom. Razlika između tipova ugostiteljskih objekata je velika, iako na prvi pogled ne izgleda tako. Biti uspešan u svojoj oblasti poslovanja, bilo da je reč o kafeu, restoranu ili hotelu, znači biti edukovan i imati mnogo iskustva. Caffe&Bar se duže od decenije bavi edukacijom ugostitelja, a time i podizanjem ugostiteljske kulture. Tokom godina pokušali smo da se na profesionalan način pozabavimo svakim segmentom ugostiteljske ponude i usluge, ali i onim što svaki tip objekta čini posebnim. Tako smo se u knjizi Kako postati uspešan ugostitelj najviše bavili restoranima. Kako je hotelijerstvo kategorija koja će se posle skoro završene privatizacije sve više razvijati u našoj zemlji, u skorije vreme treba očekivati otvaranje privatnih hotela, možda i dolazak velikih hotelskih lanaca, ali i renoviranje postojećih privatizovanih hotela. Nažalost, svetska ekonomska kriza koja je zahvatila ceo svet usporiće taj proces. Reč hotel prepoznatljiva je u velikom broju jezika. Naziv hotel potiče od francuske reči hôtel, koja je označavala kuću za pružanje usluga smeštaja. Vremenom hotel je dobio šire značenje i danas je jedan od najbitnijih i veoma kompleksnih tipova ugostiteljskih objekata. U ovom broju Caffe&Bara, uz pomoć velikog poznavaoca hotelijerskog menadžmenta, Tomasa Pavlovića, generalnog menadžera hotela Holiday Inn i čoveka sa velikim internacionalnim iskustvom, pokušaćemo da vas uz nekoliko važnih saveta uvedemo u hotelijerski sektor. Sa nekoliko najbitnijih početnih saveta koje je za naš časopis priredio Tomas Pavlović započećemo novi serijal tekstova koji će se baviti hotelskim menadžmentom

HOTELI U BEOGRADU

Mislim da trenutno u Beogradu raspolažemo dovoljnim brojem ležajeva, ali ne posedujemo dovoljan broj adekvatnih ležajeva, jer oni nisu pravilno standardizovani. Nisu postavljene dobre relacije između cene i proizvoda. Veliki broj hotela u Beogradu svojom spoljašnjošću, unutrašnjošću, veličinom soba, funkcionalnošću, infrastrukturom, tehnologijom, personalom, ne odgovara današnjim potrebama gostiju. A gosti koji dolaze u Beograd pre svega traže biznis hotele. Poslovni ljudi nemaju mnogo vremena, potreban im je brzi ček in, brzi internet, moraju što pre da dođu do mesta sastanka, malo vremena provode u hotelu, očekuju profesionalnu uslugu i organizovanost i za to su spremni da odvoje određenu sumu.

NOVI HOTEL ILI VEĆ POSTOJEĆI?

Ima velike razlike u tome da li otvarate novi hotel i pravite ga od temelja ili ulazite u već napravljen koji preuređujete i pravite novu priču. Razlike ima i u pristupu, pripremi, organizaciji i pre svega realizaciji. Ukoliko je hotel privatizovan, onda treba sagledati sve aspekte koji su bitni za tu privatizaciju: da li i kakav socijalni program postoji, šta se sve po ugovoru sme a šta ne, kakav je profil saradnika, da li po broju i kvalifikaciji odgovaraju vašem budućem planu, da li je potrebno renoviranje ili ne... Bitno je i da sagledate potrebe klijenata koji su dolazili u privatizovan hotel i koliko se one razlikuju od potreba klijenata koje planirate da imate u hotelu. Naravno, očekuje se da ste uradili sve potrebne analize pre nego što ste hotel kupili, a nakon sagledavanja svih aspekata morate da imate akcioni plan sa rokovima i fazama, prema kojem ćete ići.

OD IDEJE DO REALIZACIJE

Ukoliko nameravate da otvorite hotel, prvo treba da razmotrite nekoliko najbitnijih aspekata. Uzmimo da imate dobru volju, potencijalnog investitora i ambiciju. Trebalo bi da znate kakav hotel želite. I u hotelijerstvu, kao i u svakom poslu, pre nego što uđete u posao, treba da napravite dobru analizu. Najbitnije je da u tom trenutku poznajete tržište i da znate da li je hotel koji ste vi zamislili potreban gradu u kojem želite da ga otvorite, kao i pod kojim uslovima on može da funkcioniše. Nakon toga idete korak dalje. Kada ste pronašli željenu kategoriju objekta, trebalo bi da se pozabavite lokacijom na kojoj nameravate da ga izgradite. Već u tom delu prave se prvi proračuni. Često lokacija zna da uslovi tip objekta. Treba voditi računa i o tome da li na tom zemljištu postoji objekat ili ne, kao i da li ulazite u kompletnu gradnju ili rekonstrukciju.

STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Ukoliko niste profesionalni hotelijer i nemate iskustva u tom poslu, važno je da za projekat angažujete tim stručnih osoba (ili jedno stručno lice) koje mogu da vas uvedu u celu proceduru, od osnovne ideje do kreiranja biznis planova i studija izvodljivosti. Biznis planovi i studije izvodljivosti pokazaće vam da li su vaše ideje i pod kojim uslovima ostvarljive. Ukoliko angažujete konsultantsku kuću, bitno je da u njoj budu hotelijeri sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom, arhitekte, ali i ljudi koji imaju iskustva u pravljenju biznis planova, analiza tržišta, potencijalnog klijenta, konkurencije. Početna analiza je najbitnija. Važno je da se dobro izračuna koliko bi objekat koštao, kakva je profitabilnost projekta u odnosu na troškove izgradnje i opremanje hotela. Konsultantska kuća treba da vam pruži kompletnu sliku vaše ideje prebačene na papir, sa adekvatnom argumentacijom koja ili potvrđuje vašu ideju ili vam pruža neke druge isplativije mogućnosti i predloge. Iako to ponekad ne deluje tako, najisplativije je da odmah angažujete konsultantsku kompaniju. Predrasuda je da su usluge konsultantskih kuća veoma skupe, ali na kraju se uvek ispostavi da je to jedini ispravan put. Cene tih usluga kreću se od 15.000 do 50.000 evra, u zavisnosti od projekta. To je prilično velika suma, ali ona uvek stoji u relaciji sa novcem koji ćete uložiti u kompletan projekat. Tako bi, na primer, za jedan manji porodičan hotel u Beogradu trebalo da izdvojite oko tri-četiri miliona evra. U poređenju s tom sumom koju možete da izgubite ako nemate dobru početnu analizu, novac koji ste izdvojili za usluge konsultantske kuće i nije veliki. To se ne odnosi samo na hotelijerstvo, to je pravilo u svakom poslu.

KONSULTANTSKA KOMPANIJA

Ako konsultantska kuća, na osnovu svih analiza, dođe do zaključka da je vaša ideja opravdana i isplativa, dolazimo do sledećeg koraka koji ide u više pravaca. Paralelno se traži adekvatan objekat ili zemljište, načini za finansiranje objekta, izvođači radova i osobe koje će voditi taj posao. Konsultantska kuća obično ne vodi gradilište, ali za vas može da vodi nadzor celog projekta, od pripreme do realizacije: primenu standarda, postavljanje hotelske infrastrukture, hotelskih standarda u operativnom delu. Konsultantska kuća može da vam pomogne u izboru eksterijera i enterijera, menadžmenta, regrutaciju stručnog kadra, pozicioniranju hotela na tržištu i kompletnoj pripremi objekta za otvaranje. Ako sebi postavite pitanje da li je bolje da angažujete konsultantsku kuću koja je usko specijalizovana za hotelijerstvo ili konsultantsku kuću koja se bavi konsaltingom uopšte, kao odgovor dao bih vam jedno poređenje. Imate doktora opšte prakse i specijalistu. Nije isto kada idete po određen savet kod doktora specijaliste i kod doktora opšte prakse. Konsultantske kuće koje su usko fokusirane na hotelijerstvo obično imaju sve najpotrebnije aktuelne informacije, znaju kako nešto da izvedu u operativnom segmentu, kao i kako hotel "diše". To ne znači da one kompanije koje nisu usko specijalizovane to ne mogu da izvedu, naprotiv, ali je ipak za nijansu sigurnije da to rade usko specijalizovane kuće.

REALIZACIJA

Kada konsultantska kuća zvrši pravljenje akcionih planova, kreće se korak dalje. Napravljena je dobra analiza koja je potvrdila vašu ideju. Sledeći korak je pronalaženje ljudi koji će voditi hotel. Vođenje hotela možete prepustiti konsultantskoj kući, određenoj osobi ili menadžment firmi. Nakon toga kreću gra-đevinski radovi i izgradnja.

Tekst: Thomas Pavlović, Savath Hospitality Management